วารสารโรงเรียน
โรงเรียนชาติตระการวิทยารับการคัดเลือกประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2564 ในระดับสถานศึกษาขนาดกลาง
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
ประธานสหวิทยากเขตบางกลางท่าว มาให้กำลังใจคณะครูผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา เนื่องในโอกาสเปิดเทอม On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า วันแรก
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
การประชุมนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการสอน 1/2564 ของสหวิทยาเขตบางกลางท่าว
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ปัจฉิม นักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
มองตน มองชุมชน มองโลก ในโครงการ การสร้างพลเมืองตื่นรู้ฯ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64