วารสารโรงเรียน
กิจกรรมคริสมาสต์ 2564
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยเล่มที่ 42
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
รณรงค์สวมหมวก ขับขี่รถจักรยานยนต์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
นิเทศติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานภายในห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว โดยใช้ข้าวสารหว่านกล้า : โคกหนองนาโมเดล ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา สพม.พลอต. ครั้งที่ 9/2564 ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ร.ร.นครไทย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินโครงการ วัด ประชารัฐสร้างสุข ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
Big cleaning Day
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและดูแลความเรียบร้อยในการเปิดเรียน On-site วันแรกของโรงเรียนชาติตระการวิทยา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ (เขตพื้นที่สุขภาพที่ 2)
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียนรู้ สู่กระบวนการ PA
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
ผอ.เข้าร่วมประชุมแขวงทางหลวง
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
การรับวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด - 19 สำหรับนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา เข็มที่ 2
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
นักเรียนชาติตระการวิทยา รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 64
การประกวดภาพยนต์สั้น
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
โรงเรียนชาติตระการวิทยารับการคัดเลือกประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2564 ในระดับสถานศึกษาขนาดกลาง
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64