วารสารโรงเรียน
สพม.พล อต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่ม
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
เข้าร่วมรับเกียรติบัตร จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 65
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
จัดพิธีถวานพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
รับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ร่วมกับทางอำเภอชาติตระการ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
แสดงความยินดีแก่ คุณครูสุพรรณี เกตุอยู่ เนื่องด้วยย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
กิจกรรมเผ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
พิธีประดับเข็ม คณะกรรมการสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
กิจกรรมไหว้ครู 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพระสวนะ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 'สายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65