คณะผู้บริหาร

ดร.อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุพิน เสวิสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0966611418
อีเมล์ : yapin15300@gmail.com