ติดต่อเรา
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
124 หมู่ 4   ตำบลป่าแดง  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
เบอร์โทรศัพท์ 055-381044 เบอร์โทรสาร 055-381044
Email : chattrakarnwit.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :