ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 91) 29 ต.ค. 64
ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 91) 29 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 100) 16 ต.ค. 64
รับสมัครแม่บ้านโรงเรียนชาติตระการวิทยา (อ่าน 99) 10 ต.ค. 64
ขอเชิญข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และประชาชน ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ ต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 (อ่าน 137) 17 ก.ค. 64
ขยายการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 149) 02 ก.ค. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 159) 27 มิ.ย. 64
การดำเนินการเปิดภาคเรียน 1/2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 170) 14 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 199) 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อ การจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 212) 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ประเภทโควต้า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 215) 11 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ แนวปฏิบัติ และห้องสอบ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 185) 11 พ.ค. 64
กำหนดการสอบวัดความรู้ ประกาศผล และมอบตัว สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 185) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 194) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 191) 30 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 261) 16 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 266) 14 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 649) 02 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 615) 01 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 565) 22 มิ.ย. 63
กำหนดการและแนวปฏิบัติการมาเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 679) 20 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 531) 17 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) (อ่าน 555) 17 มิ.ย. 63
ประกาศผลการตัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 646) 14 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 559) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 444) 01 มิ.ย. 63
ประกาศห้องสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 604) 01 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง การเลื่อนรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 658) 19 มี.ค. 63
ร่วมส่งแรงเชียร์นักกรีฑาเยาวชนโรงเรียนชาติตระการวิทยา จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 787) 10 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือวกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 793) 07 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือวกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 746) 07 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) (อ่าน 818) 04 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) (อ่าน 857) 26 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 903) 08 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1688) 24 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 1361) 24 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 1121) 23 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1287) 23 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 1410) 08 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) (อ่าน 1217) 08 พ.ค. 61