ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู และทำบุญอาคารโรจนราชย์
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชาติตระการวิทยาได้จัดพิธีวันไหว้ครูโดยมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในงาน โดยในงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม ร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู และให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการทำบุญและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครูและนักเรียน ณ อาคารโรจนราชย์ (ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,10:20   อ่าน 356 ครั้ง