ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

กาชาดพิษณุโลกและกองร้อยตชด.ที่315 มาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,14:22   อ่าน 211 ครั้ง