ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชาติตระการวิทยาได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 2 พรรคได้แก่ เบอร์ 1 พรรครวมใจภักดิ์รักชอวอ เบอร์ 2 พรรคสามัคคีร่วมใจใฝ่พัฒนา ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฎว่า เบอร์ 2 พรรคสามัคคีร่วมใจใฝ่พัฒนา เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,08:13   อ่าน 274 ครั้ง