ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูให้การตอนรับในครั้งนี้ (ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,13:17   อ่าน 219 ครั้ง