ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
 •  

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  75
  73
  148
  4
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  96
  85
  181
  5
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  77
  81
  158
  4
  รวมมัธยมต้น
  248
  239
  487
  13
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  117
  134
  251
  7
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  103
  140
  243
  7
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  77
  130
  207
  6
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  297
  404
  701
  20
  รวมทั้งหมด
  545
  643
  1,188
  33

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

Loading...