รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
124 หมู่ 4   ตำบลป่าแดง  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
เบอร์โทรศัพท์ 055-381044 เบอร์แฟกส์ 055-381044
Email : chattrakarnwit.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :