ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ศิลปหัถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 64 จ.แพร่
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 64 จ.แพร่
จ.แพร่
23 ธ.ค. 57 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สหวิทยาเขตนเรศวร ครั้งที่ 1
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชาติตระการวิทยาเข้าร่วมแช่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ สหวิทยาเขตนเรศวร ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา/ชุดกีฬา สหวิทยาเขตนเรศวร
25 ธ.ค. 57 กิจกรรม Merry X'mas and Happy new year fantasy
โรงเรียนจัดกิจกรรมMerry X'mas and Happy new year fantasy
โรงเรียนชาติตระการวิทยา กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
29 ธ.ค. 57 ถึง 30 ธ.ค. 57 กีฬาสี
กีฬาสีภายใน
โรงเรียนชาติตระการวิทยา/ชุดกีฬาแต่ละสี กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
12 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนชาติตระการวิทยาจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนชาติตระการวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ/ครูประจำวิชา
16 ม.ค. 58 วันครู
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2558
โรงเรียนป่าแดง โรงเรียนป่าแดง
31 ม.ค. 58 สอบ O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบ O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
05 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนชาติตระการวิทยา วิชาการ/ครูประจำวิชา
12 มี.ค. 58 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียน ม.3 และ ม.6
มอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียน ม.3 และ ม.6
ชุดขาวผู้เน็ตไทน์ วิชาการ
16 มี.ค. 58 ถึง 19 มี.ค. 58 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2557
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2557
ชุดนักเรียน วิชาการ
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
26 มี.ค. 58 สอบคัดเลือกแผนการเรียนนักเรียนใหม่
สอบคัดเลือกแผนการเรียนนักเรียนใหม่
ชุดนักเรียน วิชาการ
30 มี.ค. 58 รับ ปพ.1 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปรับสภาพนักเรียน ม.1
รับ ปพ.1 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6    ปรับสภาพนักเรียน ม.1
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
31 มี.ค. 58 ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4
ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
07 พ.ค. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
08 พ.ค. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
11 พ.ค. 58 เปิดทำการเรียนการสอน
เปิดทำการเรียนการสอน
ชุดนักเรียน คณะครู