ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 58 เปิดทำการเรียนการสอน
เปิดทำการเรียนการสอน
ชุดนักเรียน คณะครู
08 พ.ค. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
07 พ.ค. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
31 มี.ค. 58 ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4
ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
30 มี.ค. 58 รับ ปพ.1 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปรับสภาพนักเรียน ม.1
รับ ปพ.1 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6    ปรับสภาพนักเรียน ม.1
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
26 มี.ค. 58 สอบคัดเลือกแผนการเรียนนักเรียนใหม่
สอบคัดเลือกแผนการเรียนนักเรียนใหม่
ชุดนักเรียน วิชาการ
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
ชุดนักเรียน วิชาการ/คณะครู
16 มี.ค. 58 ถึง 19 มี.ค. 58 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2557
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2557
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 มี.ค. 58 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียน ม.3 และ ม.6
มอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียน ม.3 และ ม.6
ชุดขาวผู้เน็ตไทน์ วิชาการ
05 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนชาติตระการวิทยา วิชาการ/ครูประจำวิชา
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
31 ม.ค. 58 สอบ O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบ O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16 ม.ค. 58 วันครู
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2558
โรงเรียนป่าแดง โรงเรียนป่าแดง
12 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนชาติตระการวิทยาจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนชาติตระการวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ/ครูประจำวิชา
29 ธ.ค. 57 ถึง 30 ธ.ค. 57 กีฬาสี
กีฬาสีภายใน
โรงเรียนชาติตระการวิทยา/ชุดกีฬาแต่ละสี กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
25 ธ.ค. 57 กิจกรรม Merry X'mas and Happy new year fantasy
โรงเรียนจัดกิจกรรมMerry X'mas and Happy new year fantasy
โรงเรียนชาติตระการวิทยา กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
23 ธ.ค. 57 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สหวิทยาเขตนเรศวร ครั้งที่ 1
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชาติตระการวิทยาเข้าร่วมแช่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ สหวิทยาเขตนเรศวร ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา/ชุดกีฬา สหวิทยาเขตนเรศวร
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ศิลปหัถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 64 จ.แพร่
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 64 จ.แพร่
จ.แพร่