รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 31 คน
ชื่อ-นามสกุล : ภาสกร ฟุ่มเฟือย (เอส)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 148 ม.3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณโลก
เบอร์มือถือ : 0964734818
อีเมล์ : Passakonfumfuey@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นฤเบศร์ ฟองจางวาง (แบงค์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 8/1 ม.7 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0821699982
อีเมล์ : Sniper_hero@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สมบัติ ดาดวง (บัติ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 178 หมู่9 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 089-2696381
อีเมล์ : sombat3153@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณิฐฏา หมื่นราช (กอหญ้า)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 40/231 ม.ตัญญาเฮ้า ซ.นวลจันทร์ 13 แขวงนวลจันทร์ ขตบึงกุ่ม กทม 10230
เบอร์มือถือ : 0937699289
อีเมล์ : Nitada.tip@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธณเกียรติ สวัสดี (เอ็กซ์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 26
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชาติตระการ
เบอร์มือถือ : 0872017565
อีเมล์ : gxx2233@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา จันทะคุณ (อ๊อฟ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 28/3 ม.2 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0871988495
อีเมล์ : suriya004004@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทานิจ อินทร์แผลง (กระแต)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.เมือง อ.เมือง จ.พล.16500
เบอร์มือถือ : 0875713899
อีเมล์ : nantanid@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์ดา คำเอี่ยม (เมจิ (เม๊าะ))
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 46ม.6 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
เบอร์มือถือ : 063-4014401
อีเมล์ : meiji_jansuda@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อรุณลักษมี ใจหลัก (หญิง)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 51 ม.4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0881476714
อีเมล์ : Juhlingzaa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชาย ทองลา (เจ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 226 ม.4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
เบอร์มือถือ : 0922254054
อีเมล์ : sakchai.kmitl@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรชษฐ์ มาพันนะ (ดุ๊ก)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 27
ที่อยู่ : Worchad4@gmail.com
เบอร์มือถือ : 0983288069
อีเมล์ : Worchad4@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร ฤทธิ์รอด (โส)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 140 ม.11 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0862073543
อีเมล์ : thanutong111@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม