ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และประชาชน ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ ต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 136 ครั้ง