ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ การจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชาติตระการวิทยา
..*หมายเหตุ*...
1. เป็นการจัดชั้นเรียนแบบคละผลการเรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาเดิม
2. การมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมศรีสงคราม โรงเรียนชาติตระการวิทยา (โดยนักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า)
3. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักเรียน จำนวน 2,170 บาท (ค่าทำประกันชีวิตของนักเรียน ค่าชุดพละ กระเป๋านักเรียน และอื่น ๆ)
4. ให้นักเรียนนำใบเสร็จที่ซื้อเครื่องแบบนักเรียนจากร้านค้า จำนาน 450 บาท มายื่นเพื่อรับค่าเครื่องแบบนักเรียนคืนจากทางโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 88 ครั้ง