ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ประเภทโควต้า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
..ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเภทโควตา ร้อยละ 25 ของจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา
..โดยพิจารณาจากผลการเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 3.50 ขึ้นไป และผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
## ให้นักเรียนมารายงานตัว ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 88 ครั้ง