ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ..
*โปรดตรวจสอบ ความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล
**โปรดตรวจสอบว่ารายชื่อของท่านตกหล่นหรือไม่
***รายชื่อที่ประกาศนี้ ยังมิใช่การจัดเข้าชั้นเรียน เป็นการประกาศเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น
****เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโวรัสโควิด-19 กำหนดการสอบคัดเลือก รายงานตัว และวันเปิดภาคเรียน จึงมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้กำหนดการเดิมยกเลิก ซึ่งทางเพจจะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ท่านทราบเป็นระยะๆ ในลำดับถัดไป
*****หากพบความผิดพลาดกรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โทร.0824023005 เพื่อดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมรายชื่อผู้สมัคร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 81 ครั้ง