ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการและแนวปฏิบัติการมาเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการและแนวปฏิบัติการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่ยังเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>> ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน
>> หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 055-381044 (ในวันและเวลาราชการ)

การจัดกลุ่มเรียนดังนี้....

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563,13:41   อ่าน 369 ครั้ง