ภาพกิจกรรม
มอบเหรียญรางวัล กีฬานักเรียนนักศึกษา จ.พิษณุโลก
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค กีฬานักเรียน นักศึกษา จ.พิษณุโลก
โดยในครั้งนี้ทางโรงเรียนชาติตระการวิทยาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก สรุปรางวัลได้ดังนี้
กรีฑา
1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1.1 นางสาวจรรยา พลชัยยา ได้ 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน 
- ทุ่มน้ำหนัก 
- ขว้างจักร 
- ขว้างค้อน 
1.2 นางสาวสุรีย์พร  พินทอง ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน 
- วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
- วิ่งผลัดผสม 
- วิ่ง 200 เมตร 
- วิ่ง 400 เมตร 
- วิ่ง 800 เมตร 
- วิ่งกระโดดไกล
- วิ่งผลัด 4x100 เมตร 
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร
1.3 นางสาวกนกพร ขุมขำ ได้ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
- วิ่งผลัดผสม
- วิ่งผลัด 4x100 เมตร 
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร
1.4 นางสาวพิมผกา สิงห์เรือง ได้ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
- วิ่งผลัดผสม
- วิ่งผลัด 4x100 เมตร 
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร
1.5 นางสาวศุลีพร  หล่ออินทร์ ได้ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
- วิ่งผลัดผสม
- วิ่งผลัด 4x100 เมตร 
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร
หมายเหตุ สรุปเหรียญรางวัล ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2

2.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
2.1 นายชาตรี แซ่ลี ได้ 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน
- วิ่ง 1,500 เมตร
- วิ่งวิบาก 2,000 เมตร
- วิ่ง 5,000 เมตร
2.2 นายธีรเดช ทองดา ได้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
- วิ่งเขย่งก้าวกระโด
- วิ่งกระโดดไกล
หมายเหตุ สรุปเหรียญรางวัล ได้ 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
 
ฟุตซอล 18 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งมีนักกีฬาของโรงเรียนชาติตระการวิทยา ดังนี้
1. นายวีรพงศ์ กรมโนนไทย  ม.4/2
2. นายโสฬส เมืองซ้าย ม.4/3
3. นายปณิธาน ฟองจางวาง ม.5/1
4. นายวิทวัสชัย  ฟองจางวาง ม.5/2
5. นายเจนณรงค์ นวลอยู่ ม.5/3
6. นายภานุพงศ์ จันฟอง ม.5/3
7. นายอัมรินทร์ พลจอย ม.6/1
8. นายอภิสิทธิ์ ยอดแก้ว ม.6/2
9. นายกันทรากร อยู่ทิม ม.6/2
10. นายอนันตชัย บัวลา ม.6/4
11. นายอำนาจ สว่างรุ่งเรือง ม.6/4
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,14:06   อ่าน 115 ครั้ง