ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นำโดยนางหัทยา  นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา พร้อมด้วยครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ดำเนินการมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษทนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 คน คนละ 600 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินสดเป็นค่าครองชีพให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง ตามวัตถุประสงค์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,21:02   อ่าน 273 ครั้ง