ภาพกิจกรรม
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 นางหัทยา  นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนได้มีการจัดจุดคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งมีการจัดที่นั่งสอบแบบเว้นระยะห่าง และคำนึงถึงการวนระยะห่างทางสังคม (Socail Distancing) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ มาให้ความช่วยเหลือใน
การคัดกรองร่วมกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนชาติตระการวิทยา (ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,13:55   อ่าน 227 ครั้ง