ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สพม.39 นางทิพวรรณ บุญยืน ถาวรโชติ นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ และนายประมวล วันมี ผู้อำนายการโรงเรียนนครไทย ประธานสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนทางไกล ในสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขจากผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา โดยมี นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครู โรงเรียนชาติตระการวิทยา รอให้การต้อนรับ คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม (ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,16:10   อ่าน 349 ครั้ง