ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562  โรงเรียนชาติตระการวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยนายอำนวย  ม่วงทิม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลป่าแดง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้นางหัทยา  นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวแนะนำตัวต่อผู้ปกครอง แสดงวิสัยทัศน์ รวมทั้งนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน แนวทางในการประสานความร่วมมือ ชี้แจง สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,16:45   อ่าน 13 ครั้ง