ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ โดยนักกีฬาจากโรงเรียนชาติตระการวิทยา ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้คือ..

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”
1.นายชาตรี แซ่ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิ่ง 10,000 เมตร สถิติ 37:58.57 นาที (37 นาที 58.57 วินาที)
2.นางสาวจรรยา พลชัยยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนัก สถิติ 8.93 เมตร

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปีงบประมาณ 2563
1.นายอธิป สีหะวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ได้รับรางวัล -รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย สถิติ 44.38 วินาที
-รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่ง 100 เมตร ชาย สถิติ 11.43 วินาที
-รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่ง200 เมตร ชาย สถิติ 23.85 วินาที
-รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งผลัดผสม4 X 100 เมตร สถิติ 47.62 วินาที
2.นางสาวสุรีย์พร พินทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ได้รับรางวัล -รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งข้ามรั้ว400 เมตร หญิง สถิติ 1.15.54 วินาที
-รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัดผสม4 X 400 เมตร สถิติ 3.55.54นาที
3.เด็กหญิงศุลีพร หล่ออินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัล -รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง สถิติ 52.60 วินาที
-รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งผลัดผสม4 X 100 เมตร สถิติ 47.62 วินาที
4.นางสาวจรรยา พลชัยยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ได้รับรางวัล -รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ทุ่มน้ำหนัก หญิง สถิติ 9.25 เมตร
6.นายกฤษณะ พุฒนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับรางวัล -รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กระโดดไกล ชาย สถิติ 6.23 เมตร
7.เด็กหญิงขนิษฐา นามวิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัล -รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง สถิติ 52.60 วินาที
8.เด็กหญิงณัฐกุล เรืองอ่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ได้รับรางวัล -รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง สถิติ 4.28.79นาที

(ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,16:31   อ่าน 229 ครั้ง