ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนชาติตระการวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการลงคะแนน ผู้ที่ได้รับตะแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นายศิลาชัย  จันทะคุณ  เบอร์ 1 ตัวแทนพรรคพลังอาสาพัฒนา ชว. คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,14:50   อ่าน 234 ครั้ง