ภาพกิจกรรม
โครงการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วันที่ 25 มกราคม 2562 อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนี้ โดยให้นักเรียนชั้น ม.4-5 เข้ารับการอบรมในภาคเช้า และนักเรียนชั้น ม.1-2 เข้ารับการอบรมในภาคบ่าย คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,16:25   อ่าน 201 ครั้ง