ภาพกิจกรรม
การทดสอบ PISA
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ดำเนินการทดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2561,00:22   อ่าน 235 ครั้ง