ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โดยมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูให้การตอนรับในครั้งนี้ (ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,10:23   อ่าน 202 ครั้ง